ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ

Κυπριακός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Χειρουργείου

Group,Of,Surgeons,Wearing,Safety,Masks,Performing,Operation.,Medicine,Concept.
Ανακοίνωση, Εγγραφές και πληροφορίες συνεδρίου

Πλατινένιοι

Εγγραφή Νέου Μέλους

Εγγραφή για ΝΕΑ Μέλη ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ
Τέλος Εγγραφής: €30

Ανανέωση Μέλους

Εγγραφή για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Μέλη ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ
Τέλος Εγγραφής: €20

11th EORNA CONGRESS

Valencia, Spain 16 - 18 May 2024

The Abstract Submission System 2024 is now open!