6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων 2013

21 & 22 Νοεμβρίου 2013
Αθήνα, Εθνικό ΊΔρυμα Ερευνών

Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Νοσηλευτών Χειρουργείου

EORNA_framework_gr.jpg

Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή (EORNA)