Αίτηση Εγγραφής

Συμπληρώστε την Αίτηση Εγγράγης και σποστείλετε στο:

 • Κυπριακός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Χειρουργείου
  Φίλιου Τσαγγαρίδη 20, Λατσιά
  S.P.I. COURΤ 15 
  Διαμέρισμα 102
  Κύπρος
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kysynox.com 

application_form.jpg
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ποσόν Εγγραφής:    €10

Ετήσια Εγγραφή:      €20

Ευχαριστούμε για την υποβολή