Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή

ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ 2023-2026

Μάριος Πολυδώρου

Πρόεδρος

Προϊστάμενος Χειρουργείου Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου RN, BSc. Εκπαίδευση Διοίκησης Προϊσταμένων Χειρουργείου Μέλος Δ.Σ EORNA -European Operating Room Nurses Association

'Μήνυμα Προέδρου'

Νίκος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος

Νοσηλευτικός Λειτουργός Χειρουργείο Γ.Ν Λεμεσού RN, BSc , MSc/MN (Adv. Crit. Care) , APN/ACNP.
Εξειδίκευση: Μεταβασικό πρόγραμμα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής Ειδικός επιστήμονας ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Ανδρέας Στυλιανού

Γραμματέας

Νοσηλευτικός Λειτουργός Χειρουργείο Γ.Ν.Λάρνακας, Υπεύθυνος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Διεύθυνσης Λάρνακας - Αμμοχώστου RN, BSc, MSc Health Management, Μέλος Δ.Σ EORNA - European Operating Room Nurses Association, Mέλος MPNC (Mediterranean Perioperative Nurses Community).

Μαρία Παστίδου

Ταμίας

Προϊστάμενη Χειρουργείου Γ.Ν.Λ/σιας Προϊστάμενη Χειρουργείου εξειδικευμένου κέντρου κοχλιακών και άλλων ακουστικών εμφυτευμάτων R/N, ΒSc. Εκπαίδευση διοίκησης προϊσταμένων χειρουργείου

Χριστιάνα Ορφανίδου

Β.Γραμματέας

Νοσηλευτική Λειτουργός Χειρουργείο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας RN, BSc, ΜSc Δημόσιας Υγείας.
Εξειδίκευση – Πρόγραμμα Μαιευτικής Εξειδίκευση – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοσηλευτικής Αναισθησιολογίας.

Γιώργος Ευριπίδου

Β.Ταμίας

Νοσηλευτικός Λειτουργός Χειρουργείο Γ.Ν.Λεμεσού RN, BSc.
Εξειδίκευση: Μεταβασικό πρόγραμμα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.

Σούλα Κωνσταντίνου

Μέλος

Νοσηλευτική Λειτουργός Γ.Ν.Πάφου RN, BSc. Εξειδίκευση: Μεταβασικό πρόγραμμα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.

Κωνσταντίνος Δημητρίου

Μέλος

Προιστάμενος Νοσηλευτικός Λειτουργός Πολυκλινική Υγεία RN, BSc, MSc Δημόσια Υγεία. Εξειδίκευση: Μεταβασικό πρόγραμμα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.

Λεύκος Τούμπας

Μέλος

Νοσηλευτικός Λειτουργός Χειρουργείο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας RN, BSc. Εξειδίκευση: Μεταβασικό πρόγραμμα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.