Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2020

Νοέμβριος 2019

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

Φεβρουάριος 2019

Εγκαίνια Οικήματος ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ

Περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Περιεγχειρητική Νοσηλευτική"

Περισσότερα

Εκδηλώσεις

6 Νοεμβρίου 2013

Ακτινοπροστασία στο Χειρουργείο - Βέλτιστη Πρακτική

Περισσότερα

Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Νοσηλευτών Χειρουργείου

EORNA_framework_gr.jpg

Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή (EORNA)