Μάριος Πολυδώρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ 2023-2026
Αγαπητοί συνάδελφοι Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, Σας πληροφορούμε ότι το νέο Διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Νοσηλευτών Χειρουργείου ανέλαβε καθήκοντα από τη 20η Ιανουαρίου 2023. Θέσαμε και έχουμε ως σκοπό μας να καλύψουμε το μεγαλύτερο δυνατό πεδίο των θεμάτων που απασχολούν τον Περιεγχειρητικό Νοσηλευτή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και να τιμήσουμε τη ψήφος σας. Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να διατηρήσουμε το ψηλό επίπεδο περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών που παρέχεται από τους Νοσηλευτές Χειρουργείου. Η ανταλλαγή γνώσεων , πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών, η προαγωγή και η ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών, η διοργάνωση κατά διαστήματα επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων , σίγουρα είναι μέσα στους στόχους μας. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και η ανάπτυξη της Νοσηλευτικής επιστήμης και ιδιαίτερα στη Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, καθιστούν επιβεβλημένο καθήκον να προσφέρουμε την ευκαιρία στα μέλη μας να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους . Η συνεχιζόμενη και προγραμματισμένη διάδοση της γνώσης στον τομέα της Νοσηλευτικής επιστήμης αποκτά άλλη διάσταση και αποτελεί θεμελιώδη αρχή στην προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας το οποίο σήμερα καθίσταται αναγκαίο και επιτακτικό υπό το φως των εξελίξεων στον τομέα της υγείας , όπως η εφαρμογή και της 2ης φάσης του Γεσύ Εύχομαι σε όλους Υγεία, Ευημερία και Επαγγελματική δύναμη και αντοχή στις νέες προκλήσεις που μας περιμένουν. Μάριος Πολυδώρου Πρόεδρος ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ.
Μάριος Πολυδώρου