Συμβούλιο

Περιγραφή Διοικητικού Συμβουλιόυ ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Περιγραφή παλαιότερων Διοικητικών Συμβουλίων ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ.

6ο Διοικητικό Συμβούλιο

5ο Διοικητικό Συμβούλιο

4ο Διοικητικό Συμβούλιο

3ο Διοικητικό Συμβούλιο

2ο Διοικητικό Συμβούλιο

1ο Διοικητικό Συμβούλιο

Ελεγκτική Επιτροπή

Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Νοσηλευτών Χειρουργείου

EORNA_framework_gr.jpg

Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή (EORNA)