Συνέδρια

18ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου 2018

18th conference 2018

10ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου 2010

10th conference 2010

8ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου 2008

8th conference 2008

7ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου 2007

7th conference 2007

6ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου 2006

6th conference 2006

Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Νοσηλευτών Χειρουργείου

EORNA_framework_gr.jpg

Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή (EORNA)