top of page

Κυκλικό Ωράριο Εργασίας και Νοσηλευτές

ΠΡΟΛΟΓΟΣ :Είναι γεγονός ότι ζούμε σε ένα κόσμο με γοργούς ρυθμούς η ζωή και στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί όσο και σε άλλες χώρες τις Ευρώπης.

Οι οικογένειες της κυπριακής κοινωνίας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα αλλά και καλά πράγματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Τώρα σαν νοσηλευτές σε αυτή την κοινωνία προσφέρουμε ζούμε ,και έχουμε απαιτήσεις, όσο εμείς αλλά και οι οικογένειες μας , τα παιδία μας.

Με ένα τόσο ιδιάζον επάγγελμα υπάρχουν στιγμές που ο καθένας μας έχει πιεστεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που προκύπτουν από το επάγγελμα αυτό.

Σας φαίνεται γνωστό το σενάριο ‘αχ παναγία μου θα παω νυχτέρι ποιος θα μου προσέχει το παιδί ή είμαι απόγευμα και είναι η γιορτή του παιδιού.

Αυτά δυστυχώς προκύπτουν από την φύση του επαγγέλματος που απαιτεί κυκλικό ωράριο εργασίας ή βάρδια .Μαζί θα δούμε τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν ,τρόπους αντιμετωπίσεις μέτρα που μπορούν να παρθούν ,καθώς και την εξέλιξη ,τη μετάβαση αν θέλετε σε νέα προγράμματα.

ΣΤΟΧΟΣ: Ο στόχος της εργασίας είναι να καταδείξει τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά το κυκλικό ωράριο εργασίας των νοσηλευτών. Είναι κοινώς αποδεκτό μέσα από την βιβλιογραφία ότι οι νοσηλευτές βιώνουν πολλές επιπτώσεις λόγω του συστήματος βάρδιας.

Είναι πραγματικότητα ότι οι νοσηλευτές βιώνουν πολλές βιολογικές αλλαγές σε σχέση με το βιολογικό τους ρολόι και το σύστημα βάρδιας που προϋποθέτει εναλλαγές μέρας και νύχτας.

Οι διάφοροι τρόποι μείωσης των διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν είναι ποικίλοι και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως την ηλικία, και την προσαρμοστικότητα του ατόμου στην συνεχή αλλαγή του ωραρίου του.

Ο αποσυνχρονισμος των ρυθμών διαφέρει από άτομο σε άτομο καθώς και την ικανότητα να εκτελούνται σημαντικά πράγματα ,με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο.

Τα αντανακλαστικά μειώνονται λόγω έλλειψης ύπνου, στοιχείο σημαντικό που δεν πρέπει κατουδενα λόγο να παίρνεται ελαφρά.

ΟΡΙΣΜΟΣ :Τι είναι βάρδια?

είναι καθεμία από τις ομάδες εργατών η υπάλληλων που εναλλάσσεται με άλλες για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. είναι η χρονική διάρκεια κατά την οποία η ομάδα είναι επιφορτισμένη με συγκεκριμένο καθήκον .Η φρούρηση χώρου.(Λεξικό νέας ελληνικής γλώσσας Μπαμπινιώτη 1994).

Συγκεκριμένα στην εργασία αυτή θα αναφερθώ στο κυκλικό ωράριο εργασίας μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον ,στις συνθήκες που δημιουργούνται μέσα από αυτό ,καθώς και στις μεθόδους και τρόπους αποφυγής διάφορων προβλημάτων. αλλά και στην επισήμανση τρόπων για να γίνει εφικτός ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής.

Οι νοσηλευτές μέσα από το κυκλικό ωράριο εργασίας που Συγκεκριμένα το δικό μας σύστημα περιλαμβάνει δυο εξάωρες και μια δωδεκαωρη βάρδια. Μ-Ε- Ν Ο DO.

Μέσα από το κυκλικό ωράριο εργασίας οι νοσηλευτές βιώνουν έντονα συναισθήματα όπως της δυσαρέσκειας του επαγγελματικού στρες ,καταστάσεις που μεταβάλλουν την ζωή τους και τις καθημερινές συνήθειες ,όπως διατροφή και ύπνο. Ακόμα τις οικογενειακές τους σχέσεις αλλά και τι κοινωνικές .(Καγιαλαρη Μ. Σταματακη Π. <1996>Φροντίδα για αυτούς που φροντίζουν.).

Ας συγκεκριμενοποιήσουμε τα προβλήματα.

 • 1. Επαγγελματικά

 • 2. Οικογενειακά -Κοινωνικά

 • 3. Προσωπικά-παθολογικά

 

Επαγγελματικά

 • Άγχος και στρες που προκύπτει από έντονη εναλλαγή στο ωράριο που σε άτομα με δυσκολία στην προσαρμογή του βιολογικού τους ρολογιού νέτου σωματικού μπορεί να μην μπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά.

 • Ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζεται η αλληλουχία του ωραρίου που συνήθως προτεραιότητα έχουν όλοι άλλοι παράγοντες παρά οι προσωπικοί ρυθμοί του ατόμου.

 • Οι απαιτήσεις του προγράμματος έτσι που να επιτυγχάνετε καλύτερα η παραγωγικότητα ενός τμήματος

 • Διαπροσωπικές σχέση μετάξι συνάδελφων σε συνάρτηση πάντα με το πρόγραμμα.(αλλαγές-απαιτήσεις.).

 • Λάθη που μπορούν να προκειψουν και ατυχήματα λόγω της παρατεταμένης αϋπνίας .Σε ερευνά που δημοσιεύθηκε στο Public Heart Briefs αναφέρετε ότι παρατηρήθηκε σε άτομα που υπόκειντο σε κυκλικό ωράριο εργασίας ήταν 53,6% πιο ευάλωτα σε Λάθη, χορηγήσεις φαρμάκων, τρυπήματα από λερωμένες βελόνες αλλά και σε οδικά ατυχήματα καθώς οδηγούσαν από και προς την εργασία τους.

 • Η ασφάλεια του ασθενή θέτετε σε κίνδυνο όταν οι νοσηλευτές εργάζονται πολλές και απρόβλεπτες ώρες, ειδικά όταν το τελευταίο ξύπνημα τους ξεπερνά τις 17 ώρες.

 • υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το Άγχος εξαιτίας του κυκλικού ωραρίου εργασίας οφείλετε πολλές φορές στο γεγονός ότι οι ευκαιρίες ανέλιξης περιορίζονται κατά την απογευματινή βάρδια η την νυχτερινή εργασία. Ενώ στην πρωινή μέσα από την αλληλεπίδραση και την συνεργασία με την νοσηλευτική διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό αυξάνονται οι ευκαιρίες ανάπτυξης στον εργασιακό χώρο.(Χαραλαμπιδου Ε.1996 και Andy A. 1995)

 • Μετά από μια 12ωρη βάρδια το ρίσκο να τρυπηθεί κάποιος να δώσει λάθος φάρμακα σε σύγκριση με κάποιον που δούλεψε 8ωρη βάρδια μειώνετε στο 50%στον δεύτερο.(Institute of medicine 2004).

 • Η απορύθμιση των ρυθμών προάγει στους νοσηλευτές μοτίβα ύπνου και επαγρύπνησης καθώς και εκρυγορσης και νύστας που αυτό με την σειρά του έχει επίπτωση στο να εκτελουνται σηματικες νοσηλευτικές διεργασίες με αναποτελεσματικό τρόπο (Clinical journal of oncology nursing vol.10 no.4 impact of shift work).

 

Οικογενειακά-κοινωνικά

 • Το κυκλικό ωράριο εργασίας παρεμβαίνει και δυσχεραίνει την κοινωνική και οικογενειακή ζωή των νοσηλευτών ,καθώς και όλες οι δραστηριότητες τους εξαρτώνται από το πρόγραμμα εργασίας τους. Το πρόβλημα οξύνετε κατά τις παρόδους των γιορτών όπως Χριστούγεννα -Πάσχα που όλοι προβάλλουν προσωπικούς λόγους για να ευνοηθούν από το πρόγραμμα.

 • Η αντιμετώπιση προβλημάτων με την Φροντίδα των παιδιών είναι καθημερινό φαινόμενο σε συνάρτηση πάντα με την ικανοποίηση των επαγγελματικών αναγκών.

 • Η υπόλοιπη κοινωνία που ζει και εργάζεται σε διαφορετικούς ρυθμούς .

 • Αύξηση των ψυχοκοινωνικων προβλημάτων που οφείλονται στην μειώσει της επαφής με την οικογένεια και τους φίλους και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά.

 • Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα σε συναρτήσει με το κυκλικό ωράριο εργασίας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

 • Η έλλειψη κατανόησης από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όσον αφορά την φύση του επαγγέλματος μας λόγο πάλι κυκλικού ωραρίου.

 • Οι οικογενειακοί ρυθμοί πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του νοσηλευτή της οικογένειας και αν αυτό δεν γίνει τότε παρατηρούνται δυσλειτουργίες στην οικογένεια καθώς αυξάνετε το άηχος στον νοσηλευτή

 

Προσωπικά-παθολογικά προβλήματα

 • Η βάρδια αναστατώνει τους βιολογικούς ρυθμούς του ατόμου που συνάδουν με τον κύκλο μέρας - νύχτας.

 • αναστατώνει την συγχρονισμένη σχέση σώματος βιολογικού ρολογιού και περιβάλλοντος.

 • Οι νοσηλευτές παραμένουν άγρυπνοι κατά την διάρκεια της νύχτας και κάτω από αντίξοες συνθήκες είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών τους Ενώ κοιμούνται πρωινές ώρες αντίθετα από τους βιολογικούς τους ρυθμούς.(Breen A Lloyds, 1985).

 • Η φυσιολογία του κιρκάδιου ρυθμού έχει ερευνηθεί και έχει βρεθεί να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην υπόφυση και στο νευροενδοκρινικο σύστημα και στη ρυθμικότητα.(Arent P.1985).

 • Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της μέρας αυξάνεται κατά την διάρκεια της μέρας αυξάνεται σημειώνοντας την μεγαλύτεροι της τιμή αργά το πρωί η νωρίς το απόγευμα. μειώνετε τις απογευματινές ώρες και συνεχίζει την κάθοδο της την περίοδο της νύχτας εμφανίζοντας την κατώτερη της τιμή τις πρωινές ώρες (3-6 am).Σε αυτές τις ώρες αυξάνονται οι πιθανότητες σφάλματος από τους επαγγελματίες υγείας .Γι 'αυτό το πρωί που η θερμοκρασίες είναι πιο ψηλές οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι πιο αποδοτικές.(Cabboor D. Van Breec. 1994).

 • Στο νυχτερινό ύπνο η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή λειτουργία μειώνετε Ενώ στη φάση εργασίας αυξάνονται .Ελαττώνονται γιατί ο νυχτερινός ύπνος είναι πιο ξεκούραστος και βαθύτερος από τον πρωινό ύπνο που ακολουθεί νυχτερινή εργασία.(Κώδικας νοσηλευτικής δεοντολογίας 1984).

 • Σύμφωνα με τον Halberg(1959) τα επίπεδα κορτικοστεροειδων στην κυκλοφορία του αίματος αυξάνονται λίγο πριν την διαδικασία της εκρηγορσης. Πρόκειται για ένα μηχανισμό του κεντρικού συστήματος ο οποίος διεγείρει την καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία προετοιμάζοντας τον οργανισμό για έγερση. Πόσες φορές δεν έχουμε παρατηρήσει ότι ξυπνάμε το πρωί πριν το ρόλοι μας κτυπήσει την προγραμματισμένοι ώρα. Τα επίπεδα της ακετυλχολινης, των γαστρικών ορμονών επιδρούν μεταβάλλοντας λειτουργίες συμπεριφοράς όπως διάθεση, ύπνο, Ακόμα και δείκτες νοημοσύνης.

 • Οι κιρκάδιοι ρυθμοί έχουν ενδογενή βάση έλεγχου όπως τα κέντρα ομοιοστάσεις στον εγκέφαλο(αναπνευστικό-καρδιακής λειτουργίας) αλλά παράλληλα δέχονται επιδράσεις από εξωτερικούς παράγοντες.

 • Οι ώρες των γευμάτων, η αρχή και το τέλος της εργασίας Ακόμα και τα πολύωρα τηλεοπτικά προγράμματα δίνουν στον άνθρωπο την αίσθηση του χρόνου.(John C. Andriew M. 1994).

 • Το κυκλικό ωράριο εργασίας σχετίζεται άμεσα με τις διατροφικές συνήθειες του νοσηλευτή. Οι εργαζομενοι με τετοιο ωράριο παρουσιαζουν κατά 10-20% Αύξηση των γαστρεντερικων διαταραχων. συνήθως παραπονιουνται για γαστρικά και 12λικα έλκη τα οποία εμφανίζονται 8 φορές περισσότερο σε σχέση με τους επαγγελματίες του πρωινού ωραρίου.

 • Ο Rutter Franz (1977) διαπίστωσε Αύξηση στην κατανάλωση πρόχειρων φαγητών, καφεΐνης , καπνού τα οποία μπορεί να ευθύνονται για την εμφανίσει γαστρεντερικων προβλημάτων όπως ανορεξία και δυσκοιλιότητα.(John C. Andriew M. 1994).

 • Αρκετοί νοσηλευτές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κοιμηθούν, τους κόβετε η αναπνοή, η βρίσκονται σε τέτοια υπερδιέγερση που αδυνατούν να ηρεμήσουν Μετά από μια έντονη βάρδια(Παυλακης Α. 1996.)

 • Η διαταραχές του ύπνου στους νοσηλευτές με κυλιόμενο ωράριο περιλαμβάνει την δυσκολία να κοιμηθούν και την μείωση της ποιότητας του ύπνου τους. έτσι έχουν περισσότερα διαστήματα αϋπνίας και μικρότερα διαστήματα ύπνου. Μερικοί δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν και αν ξυπνήσουν είναι δύσκολο να κοιμηθούν ξανά. Επομένως απουσιάζει εντελώς ο ήρεμος γαλήνιος ύπνος αναγκαίος για την αποθήκευση ενέργειας.

 • Η χρήση η κατάχρηση ουσιών όπως οινοπνεύματος καπνού, υπνωτικά φάρμακα, παυσίπονα και ηρεμιστικά είναι συνεπακόλουθο από την έλλειψη ποιοτικού ύπνου.

 • Το κυκλικό ωράριο εργασίας επενεργα και στον δείκτη θνησιμότητας των ατόμων .ερευνά των(Tailor and Pocock 1972) αποκαλύπτει διάφορα στον δείκτη θνησιμότητας μεταξύ των εργαζόμενων με σταθερό πρωινό ωράριο, νυν και τέως εργαζόμενων με κυκλικό ωράριο εργασίας. Για τους πρωτους ήταν 92, για τους δευτερους 102 και για τους τριτους 132%.Ενω ο Kripke (1979) συσχετισε την θνησιμοτητα με την ποσοτητα ύπνου. Εκείνοι που αφιέρωναν 6.0 με 6.9 ώρες την μέρα στον ύπνο είχαν 11% επιπλέον θανάτους σε σύγκριση με αυτούς που κοιμόντουσαν 7.0 με 7.9 ώρες την μέρα.(Christopher H. 1996).

 • Οι Eysenck and Eysenck(1964)αναφέρουν ότι η προσωπικότητα των ατόμων τοποθετείται σε δυο θεωρητικούς πόλους με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Οι εσωστρεφείς που είναι ήσυχοι, παθητικοί, σκεπτόμενοι επιφυλακτικοί Οι εξωστρεφείς που είναι δραστήριοι, ομιλητικοί κοινωνικοί Οι νευρικοί που είναι κακοδιάθετοι νευρικοί, ευερέθιστοι, και ανήσυχοι και οι σταθεροί που είναι νηφάλιοι αξιόπιστοι, ελεγχόμενοι ξέγνοιαστοι.

 • Επίσης το κυκλικό ωράριο σχετίζεται με τον πρωινό και απογευματινο τύπο. Οι προσωπικότητες πρωινού τύπου είναι ευέλικτοι και αποδίδουν καλύτερα το πρωί σε αντίθεση με τους απογευματινούς τύπους γεγονός που οφείλεται στο βιολογικό τους ρόλοι.(Minnors and Waterhouse 1983.)

 

Τρόποι Αντιμετώπισεις Προβλημάτων:

 • Η ποιότητα ζωής των νοσηλευτών εξαρτάται από το κυκλικό ωράριο εργασίας. Η παρεχόμενη νοσηλευτική Φροντίδα εξαρτάται από την ποιότητα ζωής των νοσηλευτών(E Finger-J et Al. 1995).

 • Έχοντας γνώμονα το πιο πάνω έχουμε υποχρέωση πρώτα στην οικογένεια μας και αμέσως Μετά στην νοσηλευτική μας ιδιότητα και οντότητα. Τα μέτρα που μπορούν να παρθούν ποικίλουν και αν θέλετε για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και γενικά.

 • 1. Φροντίδα για ασφαλή νοσηλεία και για τον ασθενή αλλά και για τον νοσηλευτή.

 • 2. Συναινέσει η άρνηση σε προγράμματα τα οποία είναι εξαντλητικά για το άτομο.

 • 3. Προσπάθεια ικανοποίησης και άλλων αναγκών πέρα του καθήκοντος(οικογένεια κοινωνικό περιβάλλον)

 • 4. Προαγωγή υγιεινής ζωής

 • Διακοπή καπνίσματος

 • Διατήρηση κανονικού βάρους σώματος

 • Εφαρμογή συνηθειών που βοηθούν τον ύπνο και χαλάρωση μουσική διάβασμα

 • Ορισμός χρόνου ύπνου

 • διατροφικές συνήθειες -ποτό-και διεγερτικά

 • Γυμναστική

 • 5. Η εκπαιδεύσει του οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

 

Αυτά όσον αφορά το ίδιο το άτομο και τις ενέργειες που μπορεί να πάρει.

Στο εξωτερικό όμως έχουν αναπτύξει και διάφορα αλλά συστήματα που εμπλέκουν τους νοσηλευτές αλλά και την διοίκηση όσον αφορά το κυκλικό ωράριο εργασίας.

Το I.C.N. είναι δευμευσμενο σε όλα τα μέλη του να

 • Αναγνωρίζει τις καινοτομίες και τις τάσεις στο κυκλικό ωράριο εργασίας π.χ. σπαστό ωράριο εργασίας (split shifts).

 • Να διανέμει πληροφορίες στα μέλη συνδέσμους για τα αντίκτυπο του κυκλικού ωραρίου.

 • Να δίνει κατευθυντήριες γραμμές για ανάπτυξη στρατηγικών για αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων

 • Να φροντίζει να Αναγνωρίζει επαγγελματικούς κίνδυνους σε συνάρτηση με το κυκλικό ωράριο εργασίας

 

Οι διάφοροι εθνικοί σύνδεσμοι χρειάζονται βοήθεια για να διαπραγματεύονται και να καλυτερεύουν τις συνθήκες για τους νοσηλευτές βάρδιας παρέχοντας.

 • Βάρδιες που να διασφαλίζουν περιόδους ξεκουράσεις, την χρονική περίοδο της βάρδιας καθώς και την σειρά του κύκλου.

 • Ικανοποιητικό αριθμό νοσηλευτικού δυναμικού

 • Πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας

 • προγράμματα για μείωση του στρες

 • Πρόσβαση σε συνέχει εκπαιδεύσει

 • ασφαλή μεταφορικά μέσα

 • Ζεστά γεύματα

 • Αποδυτήρια

 • Προστασία από διακρίσεις.

 

Για να προγραμματιστεί το σωστό προσωπικό, στο σωστό τόπο την σωστή χρονική περίοδο και με τα χαμηλότερα δυνατά Κόστα είναι ένας συνεχείς αγώνας που κάθε μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα αντιμετωπίζει.

Εκμηδενίζοντας κάθε ανεπαρκή Προσπάθεια των διοικητικών λειτουργών καθώς και την ικανότητα τους να φέρουν εις πέρα την Αποστόλη τους όσον αφορά τον πιο πάνω στόχο, το νοσοκομείο Dukes university χρησιμοποίησε ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση του ωραρίου.

Πριν το πρόγραμμα το σύστημα του Duke university βασιζόταν στον παραδοσιακό τρόπο του χαρτιού και της πέννας, πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο λόγο του μεγέθους του νοσοκομείου αλλά και των αναγκών του.

Με το νέο πρόγραμμα το νοσοκομείο μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τις υπερορίες, βελτίωσε την επικοινωνία μετάξι των τμημάτων αλλά και των υπάλληλων, Επίσης αναπτύχθηκε ο αυτοπρογραμματισμος.

Το Nurseviz είναι ένα 100% διαδικτυακο πρόγραμμα σημαντικό εργαλείο στην διάθεση των διάφορων οργανισμών. Ταιριάζοντας τις ανάγκες των εργαζόμενων με τις ανάγκες των ασθενών. Επίσης επιτρέπει στους νοσηλευτές να πλειοδοτούν για ανοιχτές Βάρδιες, καθώς να στέλνουν τις προτιμήσεις τους αλλά και να βλέπουν τις Βάρδιες τους on-line.

Η ποιότητα των επιλογών που παίρνονται καθημερινά από τον υπεύθυνο τήρησης του προγράμματος έχει τεράστιο αντίκτυπο στο ηθικό των νοσηλευτών.

Με την έλλειψη προσωπικού η κακές επιλογές μπορεί να στοιχίσουν αρκετά λεφτά για την σωστή στελέχωση.

έχει Επίσης αρνητική επίδραση στην ποιότητα φροντίδας , φαντασθείτε την πνευματική ένωση ασθενή και νοσηλευτή όταν ο δεύτερος είναι στρεσαρισμένος και αγχωμένος αλλά και υπερκοπομενος!!!!!!!!!!!

 

Συμπεράσματα

 

Όλοι οι φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση και την διοίκηση των διάφορων νοσοκομείων, πρέπει να φροντίσουν το προσωπικό έτσι που να του παρέχονται ευκολίες.

Ευκολίες όπως χώρους προσωπικού για ξεκούραση, αποδυτήρια, καφετερίες, και τραπεζαρίες με καλό φαγητό.

Επίσης τα άτομα που ασχολούνται με τα προγράμματα τήρησης βάρδιας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους που αφορούν το προσωπικό(ηλικία ,θέση, υγειά, οικογενειακούς παράγοντες ,ψυχολογικούς κ.τ.λ).

Τέλος πρέπει πάση θυσία να γίνουν επαναξιολογήσεις έτσι που να βελτιωθούν οι συνθήκες ώστε να προάγουν την υγειά και την ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και την διασφάλιση της ποιότητας νοσηλείας και ασφάλειας των ασθενών.

bottom of page